Dariusz Litwinowicz, Marlena Paszkowska, Magdalena Bartoszewicz, Katarzyna Pyrka, Studio WILNO – 11 lipca 2019 r.

O Litewskim Związku Strzelców, letnim obozie języka litewskiego dla studentów centrów bałtystycznych i działalności Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej w kontekście operacji „Ostra Brama”

Naszymi gośćmi w „Studio Wilno” w Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki są:
Dariusz Litwinowicz – Litewski Związek Strzelców
Katarzyna Pyrka – Fundacja Pobliża
dr Tatjana Vologdina – Studium Języka i Kultury Litewskiej Uniwersytet Wrocławski
Rajmund Klonowski – redaktor prowadzący Magazynu Kurier Wileński.
Magdalena Bartoszewicz – Wileńska Młodzież Patriotyczna
Marlena Paszkowska – Wileńska Młodzież Patriotyczna

Prowadząca: Agata Antoniewicz
Realizator: Paweł Belous

Komentarze