Czy przedsiębiorcy zagłosują na PiS? Sebastian Kaleta – audycja „Jesteśmy razem” [VIDEO]

Spotkaliśmy się z Sebastianem Kaletą – radcą prawnym, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i przewodniczącym komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie!

Sebastian Kaleta ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2012 założył organizację „Młodzi dla Polski”, koncentrującą się na kwestiach patriotycznych i studenckich. Był jej prezesem. Z inicjatywy tej organizacji powstał na warszawskim Żoliborzu pomnik Witolda Pileckiego. Był wiceprezesem zarządu IT Law Solutions i Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości i wspierał kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. W 2018, jako kandydat PiS, został wybrany do rady miejskiej Warszawy, gdzie zasiada w komisjach zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami, integracją europejską oraz sportem.

W ramach swoich obowiązków w Ministerstwie nadzoruje powstające w dawnym więzieniu mokotowskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

  • Avatar

    Niewiele w tym wywiadzie jest o przedsiębiorcach. Jeśli chodzi o przetargi, to czy nie lepszy z przyczyn społecznych byłby miękki interwencjonizm państwowy polegający na tym, że w zamian za pierwszeństwo w zamówieniach publicznych prywatni przedsiębiorcy byliby zobligowani do zatrudniania nowych pracowników.

    Co się tyczy Żołnierzy Wyklętych i innych ofiar systemu komunistycznego, czy jako wybitny jurysta Sebastian Kaleta nie mógłby pomyśleć o przywróceniu im podmiotowości poprzez ponowne prawne ustanowienie IPN-owskiego statusu osoby pokrzywdzonej. Zniesienie tego statusu w 2007 roku uważam za wielką krzywdę wyrządzoną tym zasłużonym ludziom. Zostali oni pozbawieni prawa do ochrony swojej prywatności – elementarnego prawa człowieka!

Komentarze