Czy Polacy chcą aktywnej polityki wschodniej? – Program Wschodni – 23 stycznia 2021

W najnowszym Programie Wschodnim eksperci mówili m.in. o orzeczeniach Europejskiego Trybunału w Strasburgu ws. Gruzji i Ukrainy oraz o tym, jak Polacy postrzegają politykę wschodnią.

Gośćmi Programu Wschodniego byli:

  1. Dr Tomasz Lachowski redaktor naczelny portalu „Obserwator międzynarodowy”;
  2. Dr Łukasz Adamski, historyk, Zastępca dyrektora w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
  3. Dariusz Górczyński Dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci Plastics-Ukraina;
  4. Taras Czarnowił, publicysta, ukraiński ekspert polityczny;

    Prowadzący: Paweł Bobołowicz

    Realizator: Mikołaj Poruszek, Wiktor Timochin


Dr Tomasz Lachowski mówił o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł w czwartek, że władze Ukrainy złamały prawa człowieka podczas rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 roku. Skargi przeciw ukraińskiemu państwu dotyczyły wydarzeń na Majdanie Niepodległości w Kijowie i akcji w innych miastach.
Jak wskazywał ekspert Trybunał dopatrzył się w szeregu spraw „licznych naruszeń” zapisów europejskiej konwencji praw człowieka, w tym prawa do życia, zakazu tortur, wolności zgromadzeń, nietykalności osobistej.

To niezwykle ważne orzeczenie potwierdzające nielegalność działań reżimu Janukowycza. Trybunał wskazał także na to, że w istocie Ukraina (…) nie zrobiła zbyt wiele, by pociągnąć do odpowiedzialności ludzi  winnych bezprawnych działań na Majdanie – powiedział.

Gość odniósł się także do wyroku w sprawie Gruzja przeciwko Rosji. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznała, że Rosja naruszyła kilka artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z wojną w 2008 roku. Mowa między innymi o naruszeniu prawa do życia, naruszenia zakazu tortur, prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawa do swobodnego przemieszczania się, a także naruszenia obowiązku współpracy z sądem.

Wyrok jest pozytywny dla strony gruzińskiej. Trybunał wskazał, że szereg praw człowieka zostało przez Rosję naruszonych.

Jak zauważył w tym orzeczeniu są także negatywne aspekty.

Trybunał stwierdził, że nie można powiedzieć, że Rosja wykonywała efektywną kontrolę w czasie gorącej fazy wojny z 2008 roku (…) To może mieć negatywne reperkusje na przyszłość, np.  co do oceny wydarzeń na Donbasie


Łukasz Adamski mówił o raporcie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, przedstawiającym wyniki sondażu opinii publicznej na temat kluczowych zagadnień polskiej polityki wschodniej.

Ekspert podkreślił, że Polacy chcą aktywnych działań w tym zakresie.

56 proc Polaków uważa, że  należy nadać priorytet stosunkom z najbliższymi sąsiadami. (…) 80 proc.  uznało, że polityka zagraniczna nie powinna się sprowadzać do wąsko rozumianych własnych interesów ale także do obrony pewnych zasad, wolności, czy  prawa człowieka.

Z raportu wynika również, że w polskim społeczeństwie nadal jest „wysoki poziom postaw solidarnościowych np. z narodem białoruskim”.


Dariusz Górczyński relacjonował projekt wspierający Centrum Świętego Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie.

Realizowany jest kolejny projekt społeczny, którego beneficjentami będzie młodzież z Centrum Świętego Marcina de Porres. – powiedział gość „Programu Wschodniego”

Przekazaliśmy do Fastowa dwie profesjonalne maszyny do wycinania thermo-aplikacji i prasę zakupioną przez Plastics Ukraina. (…) Są to urządzenia dzięki którym będzie można uruchomić warsztaty designerskie w Centrum . (…) Postanowiliśmy w ten sposób rozszerzyć możliwości centrum i  stworzyć warunki dla zaangażowania młodzieży – mówił Dariusz Górczyński.


Taras Czarnowił odniósł się do kwestii zatrzymania Aleksieja Nawalnego. Ocenił, że choć przez większość krajów Zachodu jest on oceniany jako czołowy opozycjonista, to w „niektórych swoich poglądach Aleksiej Nawalny jest większym szowinistą niż Putin.”

Wiele krajów uważa, że Nawalny jest demokratyczną  alternatywą dla Putina. (…) Uważa tak również część Rosjan – wskazywał.

Według Czarnowiła kandydatura Nawalnego jest jednak przeceniana.

Dojście Nawalnego do władzy miałoby jednak pewne plusy.

Gdyby Nawalny doszedł do władzy musiałby skończyć wojnę na Ukrainie, by pokazać, że władza rzeczywiście sie zmieniła.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

A.N.

Komentarze