Członek wspólnoty AA: Przychodzą coraz młodsi ludzie / audycja Stefana Truszczyńskiego z 29 marca 2018 roku

W dzisiejszej audycji rosnący problem alkoholizmu, ryzyko katastrofy zatrucia Bałtyku przez gaz musztardowy, walka z zabudową zabytkowej części Gdyni oraz wywiad z Krzysztofem Skowrońskim.

 

Paweł Krysztofiak jest dyrektorem Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, a zarazem członkiem wspólnoty AA. W rozmowie ze Stefanem Truszczyńskim zwrócił uwagę na coraz powszechniejszy problem alkoholizmu: – Do AA przychodzą coraz młodsi ludzie i to jest dla nas przerażające (…) przychodzi również coraz więcej kobiet – ocenił. Mówiąc o misji wspólnot AA podkreślił, że anonimowi alkoholicy nie walczą z alkoholem. Zwrócił jednak uwagę na olbrzymi przyrost całodobowych sklepów monopolowych. Opowiedział również o działaniu wspólnoty AA.

Stefan Truszczyński powrócił również do tematu budowy ośmiopiętrowego bloku w śródmieściu Gdyni, obok Banku Polskiego koło skrzyżowania ul. 10 Lutego i 3 Maja. Sprawę komentował mec. Piotr Andrzejewski, który zaapelował o wywarcie presji na radę miasta oraz prezydenta Gdyni.

Natomiast dr Jan Przybylski tłumaczył ryzyko związane z pozostawieniem beczek z iperytem (gazem musztardowym), który niczym tykająca bomba spoczywa na dnie Bałtyku. Stwierdził, że wszyscy eksperci przestrzegają przed próbą wydobycia tej broni chemicznej z powodu prawdopodobieństwa rozszczelnienia. Stwierdził, że proces zatapiania był przemyślany i liczono na samoistny rozpad gazu. Ten jednak nie nastąpił: – Eksperci różnią się jedynie odnośnie skutków. Jedni twierdzą, że to będzie straszliwe katastrofa, inni, że to będą jedynie skażenia lokalne. Stąd koncepcje, żeby te złoża czymś zalać lub zrzucić na nie substancje, które przyspieszą rozkład – powiedział.

Rozmówcą Stefana Truszczyńskiego był również Krzysztof Skowroński, który opowiedział niezwykłą historię dziennikarską Stefana Truszczyńskiego. Gościem był również Lech Rustecki, który na prośbę redaktora Truszczyńskiego wspomniał podróż z Helu do Częstochowy, a także opowiedział czym jest bitcoin.

 

 

Komentarze