Czas na realizatora – 21.07.2022 r. – Zimowe granie w środku lata

Audycję muzyczną w klimacie ambientowo-elektronicznym prowadzą Szymon Dąbrowski i Miłosz Duda.

Komentarze