Czas na realizatora – 19.07.2022 r. – Indie/Psychedelic Rock

Psychedelic Rock to muzyka eksperymentalna oparta na anglo-amerykańskiej kulturze muzycznej z silnym wpływem wschodniego mistycyzmu, tradycyjnej i sakralnej muzyki indyjskiej.

Zachęcamy do wysłuchania tych niezwykłych brzmień na falach Radio Wnet!

Komentarze