Beata Gębalska: Prof. Marek Kwiatkowski był człowiekiem skromnym i poświęcał się ratowaniu zabytków

Beata Gębalska, Łukasz Dobrzański i mec. Andrzej Wołoszyn byli gośćmi Stefana Truszczyńskiego w Radiu WNET.

Beata Gębalska opowiedziała o życiu i działalności prof. Marka Kwiatkowskiego, podkreślając skromność byłego dyrektora Łazienek Królewskich, który część swojej pensji przeznaczał na ratowanie zabytków.

– Marek Kwiatkowski na początku lat 90, przebywając w okolicy Nowej Suchej, szukając pozostałości po Stanisławie Auguście nagle natrafił na kompletnie zniszczony dwór, który okazał się być dworem, w którym August Cieszkowski prowadził swoje prace filozoficzne – i pomimo fatalnego stanu nieruchomości doprowadził do powstania skansenu drewnianych budynków. Zwróciła również uwagę na brak właściwego dbania o zabytkowe budynki zrobione z drewna.

Poruszyła także temat złego gospodarowania gruntami Warszawy, m.in. zabudowywania pasów napowietrzających miasto, co powoduje wzrost smogu.

Łukasz Dobrzański opowiedział o dziejach swojej rodziny, walce partyzanckiej ojca oraz swoim życiu na emigracji.

Mec. Andrzej Wołoszyn z Gliwic opowiedział o przegranej sprawie w pierwszej instancji sądu. Sprawa dotyczyła sporządzenia pozwu. Pełnomocnik zażądał 18 tysięcy złotych za dwustronicowy pozew. Klientka odmówiła opłacenia rachunku uznając go za zawyżony.

Komentarze