Białorusini walczą po stronie Ukrainy. Audycja o batalionie Kalinowskiego

Kilkuset Białorusinów walczy aktywnie po stronie ukraińskiej. To ochotnicy z batalionu Kastusia Kalinowskiego. W Studiu Białoruskim poznajemy białoruskich ochotników, którzy są na Ukrainie.

Białorusini w większości nie popierają działań Łukaszenki i nie zgadzają się na udostępnianie terytorium Białorusi wojskom rosyjskim. Diaspora białoruska w Polsce i zagranicą pomaga i przekazuje dary Ukraińcom, a wielu Białorusinów jedzie do Ukrainy by walczyć z rosyjskim agresorem z bronią w ręku.

Studio Białoruskie (podcast na dole wpisu)

W Studiu Białoruskim przedstawiamy Batalion Kalinouskiego. Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu mówi o koordynacji wyjazdu ochotników i komunikacji z ukraińskim wojskiem. To właśnie Białoruski Dom jest miejscem, z którego wyjeżdżają ochotnicy.

fot. Paweł Bobołowicz, Kijów, 27/04/2022

Audycja prowadzona jest z Kijowa, bezpośrednio z miejsca stacjonowania batalionu. Poznajemy ochotników, którzy rozmawiają z nami pod pseudonimami. Są z nami Serafin, Zenia, Ent i Andrzej.

Audycję prowadzą Paweł Bobołowicz, Józef Skowroński i Dmytro Antoniuk.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

J.S.

 

 

 

Komentarze