Audycja specjalna w 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

Jedna z sal Zamku Królewskiego w Warszawie / Fot. Аимаина хикари, Wikimedia Commons

Prowadzi Łukasz Jankowski.

Prof. Jan Majchrowski zwraca uwagę, że konstytucja 3 maja była pierwszą próbą wdrożenia Monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz. Wskazuje, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości od konstytucji kwietniowej aż do upadku komunizmu trójpodział nie funkcjonował. Zdaniem byłego sędziego SN niektóre rozwiązania tej konstytucji mogłyby się sprawdzić nawet dzisiaj. Prof. Majchrowski podkreśla, że niektóre prerogatywy prezydenta RP pochodzą właśnie z ustawy rządowej 1791 roku.

Prof. Jan Majchrowski; bez suwerenności narodowej nie ma Rzeczypospolitej


Dr Adam Buława wspomina nastroje społeczne towarzyszące pracom nad Konstytucją 3 maja i jej uchwaleniu. Istotna część społeczeństwa wiązała z ustawą rządową spore nadzieje. Nawet część magnaterii godziła się na zmiany, mimo że miały przynieść umocnienie innych warstw.

Konstytucja była aktem rewolucyjnym; w pewnym sensie preromantycznym.

Wysłuchaj pierwszej części audycji już teraz!


W drugiej części programu specjalnego relacjonowaliśmy uroczystość przyznania Orderu Orła Białego Stanisławowi Gebhardtowi, więźniowi niemieckich obozów koncentracyjnych oraz powojennemu działaczowi politycznemu, który kładł podwaliny pod polski ruch chrześcijańsko-demokratyczny; a także Joannie Wnuk-Nazar, dyrygentce, byłej minister kultury i sztuki.

Fot. Marcin Białek / Wikipedia

Trzecia część audycji to wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na placu Zamkowym i rozmowy Konrada Mędrzeckiego z uczestnikami uroczystości.


W czwartej części programu Rajmund Klonowski relacjonował obchody święta Konstytucji 3 maja na Litwie. a prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski zwracał uwagę, że dzień ten łączy wszystkie państwa, które wchodziły w skład I Rzeczpospolitej. Wskazuje, że każde z nich chętnie przyznaje się do tego dziedzictwa.

Komentarze