Andrzej Sadowski, Piotr Mateusz Bobołowicz, Radosław Pyffel – Kurier w samo południe – 24.11.2022 r.

Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE | fot. Piotr Mateusz Bobolowicz

Audycję prowadzi Łukasz Jankowski.

Goście „Kuriera w samo południe”:

  • Piotr Mateusz Bobołowicz – dziennikarz Radio Wnet;
  • Andrzej Sadowski – Prezes Centrum Adama Smitha;
  • Radosław Pyffel – socjolog, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. polityki międzynarodowej i Azji.

Przemówienie Donalda Tuska na Kongresie Programowym PO „Energetyka i Klimat”, w której przedstawia plan gruntownej zmiany politycznej.


Piotr Mateusz Bobołowicz relacjonuje posiedzenie Zgromadzenia parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, na którym minister Zbigniew Rau podkreślił wyzwania, przed którymi stoi organizacja w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę.


Andrzej Sadowski prognozuje stan polskiej gospodarki na koniec bieżącego roku.

Niestety nie wycofano się z całości Polskiego Ładu; gdyby tak się stało, moglibyśmy zrównoważyć inflację przez podaż towarów i usług.


Radosław Pyffel mówi o konflikcie w jednej z chińskich fabryk i jego możliwych reperkusjach dla całego państwa.

Komentarze