Adam Królikiewicz: pierwszy Polak z medalem olimpijskim

Opowieścią o wybitnym jeźdźcu i majorze kawalerii Wojska Polskiego inaugurujemy nowy cykl audycji red, Krzysztofa Miklasa.