97 rocznica urodzin Benedykta XVI; konferencja poświęcona Krzysztofowi Karoniowi – Do Trzech Razy Sztuka – 15.04 2024 r.

Teolog i historyk Piotr Pietryga wspomina myśl i postać Benedykta XVI; Jakub Zgierski o kongresie dotyczącym antykultury w pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Karonia.