13.09/ W 80 dni dookoła Polski/ Dzień 78. z 80/ Zapraszamy na Poranek WNET z Torunia

W naszej podróży wzdłuż Wisły trafiliśmy do Torunia, gdzie spotkaliśmy Mikołaja Kopernika we własnej postaci.

Goście audycji:

Krzysztof Czabański – przewodniczący Rady Mediów Narodowych;

Prof. Wojciech Polak – historyk;

Karol Wojtasik – radny miasta Torunia;

Bogdan Czajkowski – reżyser;

Wojciech Jankowski – korespondent Radia Wnet;

Jacek Żurawski – przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność regionu toruńsko-włocławskiego;

Piotr Witt – korespondent Radia Wnet z Francji;

Olgierd Dubowik – właściciel restauracji „Mistrz i Małgorzata” w Toruniu;

Dorota Zawacka-Wakarecy – prezes Fundacji Elżbiety Zawadzkiej.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Realizator: Andrzej Gumbrycht

Wydawca: Małgorzata Wieczorek

Wydawca techniczny: Luiza Komorowska


Część pierwsza:

Karol Wojtasik o zagospodarowaniu Wisły w Toruniu. Wisła w tym mieście ma wielki potencjał. Radni PiS w Toruniu chcą, by powstał tam port przeładunkowy. To umożliwiłoby np. ściąganie ładunków z Trójmiasta.

Wojciech Jankowski o sytuacji Tatarów na Krymie.

 

Część druga:

Cykl audycji ekonomicznych Radia Wnet.

 

Część trzecia:

Jacek Żurawski pozytywnie ocenia „dobrą zmianę”. Według naszego gościa panują dobre nastroje i poczucie stabilizacji. Demokracja ma się dobrze, a najlepszym dowodem tego są protesty opozycji.

Bogdan Czajkowski o swoich problemach z sądami w Polsce.

 

Część czwarta:

Piotr Witt o polskim czytelnictwie i zafałszowanej historii powojennej. „Obraz dorobku kulturalnego uległ totalnemu zakłamaniu”.

Jacek Żurawski o oczekiwaniach względem „dobrej zmiany” na najbliższe dni i miesiące. Jest to np. zmiana wieku emerytalnego.

 

Część piąta:

Serwis informacyjny Radia Warszawa i słup ogłoszeniowy Radia Wnet.

 

Część szósta:

Prof. Wojciech Polak o polskim konflikcie Komisji Europejskiej i reparacjach wojennych należących się Polsce po II wojnie światowej – „Z Niemcami trzeba rozmawiać twardo”.

 

Część siódma:

Krzysztof Czabański o „gorącej jesieni” w polskiej polityce. W Sejmie rozpoczną się prace nad wdrożeniem kolejnych ustaw, które mają na celu zreformowanie państwa polskiego. Przewodniczący RMN mówi również o ustawach medialnych.

 

Część ósma:

Dorota Zawacka-Wakarecy – o Fundacji Elżbiety Zawackiej. Kim była pani generał Elżbieta Zawacka? Torunianką, pedagogiem, żołnierzem i historykiem.

Podziękowanie dla Marii Zalewskiej za gościnę ekipy Radia Wnet w Toruniu.


Posłuchaj całego Poranka Wnet:

Komentarze