Komisja Europejska nadal broni supermarketów przed „uprzywilejowanymi” przez prawo polskimi sklepikami detalicznymi

KE uważa, że polskie prawo daje małym sklepom przewagę nad konkurencją, tj. hipermarketami, i wzywa, by zlikwidować „nieuczciwą dyskryminację”. Minister finansów obstaje przy progresji podatkowej.

„Szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób działałby na korzyść niektórych przedsiębiorstw kosztem innych – w zależności od ich obrotów i wielkości. W takim systemie opartym na progresywnych stawkach podatkowych mniejsze przedsiębiorstwa albo w ogóle nie płaciłyby podatku od sprzedaży detalicznej (jeżeli ich obroty nie przekraczą 17 mln zł), albo płaciłyby niższą średnią stawkę niż ich więksi konkurenci. Dawałoby to przedsiębiorstwom o niższych obrotach nieuczciwą przewagę ekonomiczną” – podała w piątek w komunikacie prasowym Komisja Europejska. Polska może zaskarżyć piątkowe postanowienie Komisji.

Podwójne standardy UE

„Decyzja KE ukazuje, że w Unii Europejskiej funkcjonują podwójne standardy dotyczące tego samego segmentu aktywności gospodarczej. Decyzja ta ingeruje w swobodę kraju członkowskiego, co do wyboru systemu podatkowego, jak i zasady swobody ustalania celu kreowania danin publicznych” – ocenił w rozmowie z PAP dr Cezary Mech były wiceminister finansów. Zaznaczył, że KE nie ma na przykład zastrzeżeń do rozwiązań francuskich, które są analogiczne, choć nie oparte na wielkości obrotów.

Według niego, patrząc na hipermarkety należy pamiętać o tym – o czym KE jedynie pośrednio napomyka, że Polska czegoś „nie wykazała”- że, podmioty te generują znacznie wyższe społeczne koszty systemowe np. w nakładach na sieć transportową, ale też uciekają od opodatkowania przy zastosowaniu cen transferowych, jak i uprzywilejowują dostawy ze swoich centrów zakupów, które mieszczą się poza granicami Polski. Zdaniem Mecha, w ten sposób dochodzi do dyskryminacji polskich dostawców i stanowi, że supermarkety stały się efektywnym kanałem dystrybucji produktów na terenie krajów goszczących.

Hipermarket w miasteczku to bankructwo dla wielu rodzinnych firm 

Polskie władze od dłuższego czasu przekonują KE, że konstrukcja podatku (jego progresja) nie powoduje zróżnicowania pomiędzy podatnikami i nie może być mowy o pomocy publicznej. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 20 lat powstawanie sklepów wielkopowierzchniowych, przeważnie z kapitałem zagranicznym, doprowadziło w Polsce do bankructwa wiele małych, rodzinnych firm zajmujących się handlem detalicznym. Z kolei wielu polskich producentów mogło się przekonać, że sieci supermarketów zlecające im na przykład „podwykonawstwo” tzw. marek własnych, ze względu na ilość zamawianego towaru narzucało zaniżone ceny na ich produkty. Takiej siły przebicia nie mają na rynku małe sklepy, które często zapewniają byt całej rodzinie, a zakup towaru często wiąże się w ich przypadku również z płaceniem marż także hurtownikom.

Praktyka podatkowa sieci handlowych

Sieci handlowe na tematy fiskalne wypowiadają się rzadko. Część z nich do podatków, które płacą, wlicza też VAT, który pokrywają tak naprawdę klienci. Z danych opublikowanych w KRS wynika, że przykładowo sieć Rossman, która słynie z uczciwości na rynku międzynarodowym, w 2016 roku zapłaciła 200 mln podatku, co przy obrotach rzędu miliardów złotych wydaje się być niewielką ich cząstką.

Często duże firmy o zasięgu międzynarodowym zaniżają swoje dochody. Wystarczy tutaj przypomnieć słynną aferę z HM, kiedy to okazało się, że opłaty za używanie marki, loga itp. pochłaniały cały zysk sieci we Francji, więc spółka faktycznie płaciła podatki jedynie w Szwecji, gdzie była jej centrala.

KE: Podatek faworyzuje mniejsze sklepy

KE poinformowała też w piątek, że nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o swoim systemie podatkowym ani o celach poszczególnych podatków i opłat. Polska – zdaniem Brukseli – nie wykazała, że przedsiębiorstwa objęte wyższą stawką miałyby większą zdolność do zapłaty czy że wprowadzenie progresywnych stawek podatkowych było uzasadnione celem osiągnięcia wyższych dochodów.

KE wszczęła postępowanie w tej sprawie we wrześniu ub.r., uznając, że konstrukcja podatku może faworyzować mniejsze sklepy, a to z kolei może być uznane za pomoc publiczną. Wydała też nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu tę decyzję KE.

Polski podatek zdecydowanie różni się od węgierskiego

Komisja uznała wcześniej za pomoc publiczną system progresji podatkowej, jaki chciał wprowadzić wobec handlowców rząd Węgier. W tym przypadku również zdecydowano się na zakaz stosowania podatku do czasu ostatecznej decyzji. Budapeszt wycofał się z tych rozwiązań.

Polska strona od września ubiegłego roku prowadziła z Komisją dialog, przekonując, że nasza ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej ma inny charakter niż zakwestionowane przez Brukselę wcześniej węgierskie przepisy.

Zgodnie z prawem unijnym to państwa członkowskie decydują o stawkach czy konstrukcji podatków, które nakładają na podmioty czy swoich obywateli. Regulacje te muszą mieścić się jednak w ramach prawnych UE.

Ministerstwo Finansów obstaje przy swoim

„Po otrzymaniu ostatecznej pisemnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej uważnie ją przeanalizujemy i dopiero wówczas będziemy mogli precyzyjnie odnieść się do sprawy” – oświadczyło Ministerstwo Finansów w komentarzu przesłanym PAP.

Resort zaznaczył, że „Polska w dalszym ciągu podtrzymuje przedstawione Komisji Europejskiej argumenty przeczące selektywnemu charakterowi podatku”.

„Obecnie nie została podjęta decyzja co do zakresu kontynuowania prac nad opodatkowaniem handlu” – głosi także komentarz MF.

Unia zablokowała ustawę tuż po wejściu jej w życie

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła ostatecznie w życie 1 września 2016 roku. Wprowadzała ona dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku miała wynosić 204 mln zł. Według założeń rządu w 2017 roku podatek ten miał przynieść budżetowi 1,6 miliarda złotych wpływów.

Jednak krótko po wejściu w życie ustawy Komisja Europejska upomniała się o zagraniczne sieci handlowe i wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego i nakazała zawieszenie jego stosowania, co nastąpiło.

Przychód ze sprzedaży detalicznej miał nie obejmować należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania miała nie być uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Ustawa nie przewidywała opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Nowy podatek mieli płacić sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Ustawa nie zawierała szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.

Krótka historia „daniny od hipermarketów”

Daninę od hipermarketów PiS zapowiadało w kampanii wyborczej. Miała dotyczyć przede wszystkim zagranicznych sieci handlowych.

Pierwszą wersję podatku MF przedstawiło 2 lutego 2016 roku. Zakładała ona, że podatek ma mieć dwie zasadnicze stawki. Stawka 0,7 proc. miała obciążać przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln zł. Stawka 1,3 proc. miała być płacona od nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł w miesiącu. Inne stawki podatku od sprzedaży miały obowiązywać w soboty, niedziele i święta – 1,3 proc. (dla uzyskujących przychód poniżej 300 mln zł miesięcznie) oraz 1,9 proc. (powyżej tego progu). Kwota wolna od podatku miała wynosić 1,5 mln zł miesięcznie (18 mln zł rocznie).

Propozycje te wzbudziły jednak protesty wielu zainteresowanych środowisk, przede wszystkim handlowców. Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 18 lutego 2016 roku ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha przyznał, że wersja projektu z 2 lutego jest w trakcie przepracowywania, jest bowiem wiele kwestii, które MF musi brać pod uwagę, np. to, że Komisja Europejska zdecydowanie negatywnie wypowiada się o stawce progresywnej. Mówił też, że wiele było głosów za podwyższeniem kwoty wolnej powyżej 18 mln zł rocznie, co uznał za zrozumiałe. Dodał też, że należy zważyć argumenty o zniesieniu oddzielnej stawki weekendowej.

13 kwietnia 2016 roku, podczas posiedzenia kierowanego przez Adama Abramowicza zespołu parlamentarnego, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk i wiceminister Wiesław Janczyk przedstawili nowe założenia projektu. Zawierały one trzy progresywne stawki podatku: 0,4 proc. od miesięcznego przychodu między 1,5 mln i 17 mln zł, 0,8 proc. od przychodu między 17 mln i 170 mln zł, 1,4 proc. od przychodu miesięcznego ponad 170 mln zł. Kwota wolna miała wynosić 1,5 mln zł miesięcznie (18 mln zł rocznie). Nie było już – oprotestowanej przez handlowców – oddzielnej stawki weekendowej i opodatkowania sieci franczyzowych. W ostatecznej wersji projektu rząd wycofał się z najniższej stawki.

Monika Rotulska, PAP, KRS

Christopher Wray, który wybronił przyjaciela Trumpa Chrisa Christi w aferze Bridgegate, zostanie nowym szefem FBI

Nowy szef FBI Christopher Wray (50 l.) to były współpracownik niedawno zwolnionego w atmosferze skandalu Jamesa Comeya. Pod jego nadzorem pracował w biurze Prokuratora Generalnego w latach 2003-05.

„Nominuję Christophera A. Wraya, człowieka o doskonałych kwalifikacjach, na nowego dyrektora FBI. Szczegóły później” – napisał prezydent Trump na Twitterze.

W oświadczeniu  pięćdziesięcioletni Wray powiedział, że to dla niego „wielki zaszczyt” i nie może się „doczekać, aby służyć” i być  liderem tej „niezwykłej grupy mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swoje kariery ochronie  kraju”. Jak zauważają amerykańskie media, jeszcze nie wiadomo, kiedy Wray obejmie swoje stanowisko, bowiem jego nominację musi zatwierdzić Senat.

NYT:Wybór bezpieczny i tendencyjny

Jego wybór gazeta „The New York Times” określiła jako „bezpieczny i tendencyjny”. Donald Trump wcześniej mówił bowiem, że niewykluczone, że na dyrektora FBI wybierze polityka, a tradycyjnie funkcja ta jest apolityczna. Do niedawna najmocniejszym tego typu kandydatem wydawał się być były senator Joe Libermann. Ostatecznie padło jednak na prawnika i osobę spoza świata polityki, która już wcześniej pracowała w obszarze bezpieczeństwa narodowego USA.

Bill Mateja, który pracował z Wray’em w Departamencie Sprawiedliwości w roku 2000, powiedział dla „Washington Post”: „Jeśli ktoś myśli, że Trump wybrał sobie lokaja, to się bardzo myli, bo Chris Wray nie będzie lokajem Trumpa”.

Wray do tej pory był wspólnikiem w dużej kancelarii prawnej King&Spalding. Jego nazwisko pojawiało się już we wcześniejszych doniesieniach prasowych na temat ewentualnej obsady wakującego do dziś fotela szefa FBI. Wray był jednym z dwóch kandydatów Trumpa, z którymi prezydent spotkał się w ubiegłym tygodniu . Drugim był Jan S. Pistole, weteran FBI i były dyrektor Transportation Security Administration.

Praca w King&Spalding

Wray to były współpracownik byłego szefa FBI Jamesa Comeya w Departamencie Sprawiedliwości, skąd odszedł w 2005 roku. Wówczas rozpoczął pracę w kancelarii King&Spalding, gdzie pracował głównie w biurach firmy w Atlancie i Waszyngtonie. Zajmował się tam „sprawami szczególnymi”, jak reprezentowanie przedsiębiorstw podczas audytu czy też prowadzenie wewnętrznych dochodzeń korporacyjnych. Jest uznawany za adwokata, który może „zapewnić radę w najtrudniejszych sprawach”.[related id=”18035″]

On również reprezentował szwajcarski bank Credit Suisse AG w sprawie oszustw podatkowych, która zakończyła się ugodą z władzami USA w wysokości 2,6 mld USD.  W 2014 roku bank przyznał się do spiskowania z amerykańskimi podatnikami w celu wniesienia fałszywych deklaracji podatkowych.

Ostatnio do najbardziej spektakularnych jego sukcesów należy wybronienie gubernatora New Jersey Chrisa Christi w waszyngtońskiej aferze Bridgegate. Warto tu dodać, że pozostałych dwóch „bohaterów” Bridgegate  zostało skazanych. Trump i Christie przyjaźnią się już od 14 lat. W 2015 roku obydwaj wystartowali jako kandydaci na prezydenta USA. W  lipcu ubiegłego roku Christie poparł Trumpa w wyborach prezydenckich.

Śledztwa w Departamencie Sprawiedliwości

Chris Wray był asystentem prokuratora generalnego w czasie, gdy Cormey był zastępcą prokuratora generalnego (w 2003 roku został mianowany przez prezydenta Georga W. Busha  na asystenta prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za wydział karny, na co otrzymał jednogłośne poparcie Senatu).

Tam  nadzorował słynną i, jak podkreślał wówczas Departament Stanu, jedną z najbardziej skomplikowanych spraw kreatywnej księgowości nieistniejącej już dziś firmy energetycznej Enron. Prowadził także wiele spraw związanych z terroryzmem. Według strony internetowej kancelarii King&Spaling Wray przyczynił się do rozwiązania „fali skandali korporacyjnych oszustw oraz przyczynił się do przywrócenia integralności amerykańskich rynków finansowych”.

Wray prowadził dochodzenia różnego typu, między innymi o oszustwa na giełdzie papierów wartościowych, naruszenia tajemnicy bankowej i pranie brudnych pieniędzy, korupcję, piractwo i sprawy dotyczące cyberprzestępczości.  Odegrał również kluczową rolę w nadzorowaniu działań prawnych i operacyjnych „w ciągłej wojnie z terroryzmem” po ataku na Word Trade Center.

Przyszły szef FBI opuścił Departament Sprawiedliwości w 2005 roku, aby powrócić do prywatnej praktyki. Wówczas został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym za pracę.

Wray ukończył prawo na Yale University w 1989 roku. Jest żonaty, ma dwoje dzieci – córkę i syna.

Monika Rotulska/ Heavy.com, Twitter , The York Times, Washington Post