Prof. Wladimir Ponomariow: Putin stawia warunki pokojowe. Żadnego żołnierza spoza Europy w Europie

Z map świata znikł układ dwubiegunowy: USA-Związek Radziecki, NATO-Układ Warszawski. Nie ma już mowy o bezpieczeństwie euroatlantyckim – ocenia prof. Władimir Ponomariow, opozycjonista rosyjski.