O godz. 10 obrady komisji śledczej ds. Pegasusa. Przesłuchanie Mikołaja Pawlaka i Piotra Patkowskiego

Budynek Sejmu RP/fot. © Marek and Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland

W poniedziałek komisja śledcza ds. Pegasusa ma przesłuchać świadków Mikołaja Pawlaka, byłego dyrektora w MS i Piotra Patkowskiego, byłego Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Mikołaj Pawlak wcześniej nie stawił sie na posiedzenie komisji. Szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) zapowiedziała, że jeżeli świadek ponownie się nie stawi, „będziemy wnioskować o jego doprowadzenie na kolejne posiedzenie komisji”.

Komisja śledcza działa wbrew zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny, który postanowił o powstrzymania się komisji od dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie o sygn. Akt U 4/24. Jest to postępowanie z wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli, by trybunał zbadał prawidłowość działania komisji śledczej ds. Pegasusa.

Obrady komisji, które planowo mają rozpocząć się o godz. 10, można będzie śledzić poniżej.

Komentarze