Prof. Bogusław Liberadzki: cieszę się, że proeuropejska koalicja zdobyła większość mandatów

„Siły antyeuropejskie w postaci Konfederacji niestety zostały wzmocnione. Jeżeli chodzi o lewicę, trudno mówić o sukcesie”