Prof. Ryszard Piotrowski: przepisy penalizujące mowę nienawiści są zbyt ostrą odpowiedzią na realne zagrożenia

Projekt znacząco umacnia pozycję sędziów i stwarza warunki do poważnego ograniczenia wolności słowa – ocenia konstytucjonalista.