Janusz Życzkowski: kwestia przyszłości kopalni Turów budzi duży niepokój na Dolnym Śląsku

Nie jest pewne, czy próba kasacji wyroku uchylającego decyzję środowiskową się powiedzie.