Waldemar Buda: przewodniczący Joński podczas przesłuchania ciągle prowokował Mariusza Kamińskiego

„Byliśmy świadkami zachowań, które absolutnie nie powinny mieć miejsca”