Emil Mieczaj: duże protesty rolników nie mają dzisiaj sensu. Nacisk powinien być kładziony na edukację społeczeństwa

„Polacy nie do końca zdają sobie sprawę, co przyniesie Nowy Zielony Ład”