Prof. Witold Modzelewski: nikt nie zapytał Polaków, czy zgadzają się na zubożenie w imię polityki klimatycznej

„W najbliższych latach będziemy mieli dostęp jedynie do bardzo drogiej energii”