Prof. Henryk Domański: wybory pokazały, że Polacy potrzebują partii, która reprezentuje ich zasadnicze interesy

„Ogniwem pierwotnym podziału politycznego są zmienne związane z położeniem społecznym” – mówi socjolog związany z Polską Akademią Nauk.