Mariusz Błaszczak: przedstawimy projekt nowej ustawy o obronie cywilnej

„Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że obrona cywilna przez wiele lat była fikcją, zupełną fikcją. To my, rząd PiS, powołując Wojska Obrony Terytorialnej, wypełniliśmy lukę po obronie cywilnej”