Dr Aleksandra Spancerska: Turcja chce utrzymać status hegemona na Bliskim Wschodzie i wchodzić w rolę mediatora

„Obecnie obserwujemy proces, który może mieć znaczenie ponadregionalne, mianowicie zbliżenie Turcji z Egiptem”