Prof. Mieczysław Ryba: komisje śledcze już się wszystkim przejadły

„Rządzącym nie udaje się grać sprawami drugorzędnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa”