Louis Mendy: pogłębienie współpracy między Polską a krajami afrykańskimi przyniosłoby wielkie korzyści obu stronom

„Wizerunek USA i Francji w Afryce jest bardzo zły. Dla Polski to duża szansa”