Dr Przemysław Biskup: pomimo wyników referendum, Irlandia jest krajem, który się liberalizuje

Państwo uznaje rodzinę czy to opartą na małżeństwie, czy na innej trwałej relacji, za naturalną i pierwotną, podstawową komórkę społeczną – tak brzmiała propozycja zmiany w konstytucji Republiki.