Dr Aleksander Olech: Polska musi umieć rozgrywać napięcia niemiecko-francuskie

„Każdą okazję do umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej należy maksymalnie wykorzystywać”