Jan Pospieszalski: prowokacje na protestach miały obrzydzić opinii publicznej postulaty rolników

„Dysponujemy wystarczająco bogatą dokumentacją, by jednoznacznie stwierdzić, że policjanci atakowali uczestników demonstracji”