Jean Paul-Garraud: musimy cofnąć skutki rewolucji zapoczątkowanej przez traktat z Maastricht

„Wewnątrz UE widzimy podział między państwowcami a globalistami. To co innego, niż podział lewica-prawica”