Adrian Wawrzyniak: przyjęta przez rząd forma negocjacji z rolnikami jest nieakceptowalna. Premier Tusk nas rozgrywa

„Będziemy proponować utworzenie komitetów protestacyjnych w każdym województwie i delegowanie przez nie przedstawicieli do rozmów ze stroną rządową”