Grzegorz Kita: rozbijanie jedności Grupy Wyszehradzkiej nie leży w interesie jej członków

„Podział dotyczący polityki wobec wojny na Ukrainie jest niestety bardzo wyraźny”