Agnieszka Pawlik-Regulska: proponowane przez rząd zmiany w podstawie programowej są wstępem do jednej unijnej matury

„Przygotowywana jest pełna unifikacja systemów edukacji i szkolnictwa wyższego w Europie”