Witold Sławiński: nie możemy przyzwalać na politykę dyskontynuacji dużych projektów infrastrukturalnych

Na CPK należy patrzeć w perspektywie długofalowej. Wywłaszczenie są elementem każdej strategicznej inwestycji infrastrukturalnej.