Tadeusz Płużański: jeżeli z podstawy programowej zniknie Kościół i polskie bohaterstwo, to czego będzie uczyć szkoła?

„Polacy mają być wynarodowiani, pozbawiani nie tylko historii, ale właśnie też swojej wrażliwości, czy też wiary katolickiej”