Prof. Jan Żaryn: następuje odwrót od pokazywania postaci reprezentujących najpiękniejszy obraz polskości

“Młodzi Polacy mają nie wiedzieć że Kresy to ziemie dziedzictwa polskiego”