Marek Pyza: rząd nie wywiązuje się z obietnicy odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. Dzieje się coś całkiem przeciwnego

„Władza nie ma żadnych hamulców, wprowadza do rad nadzorczych ludzi skazanych prawomocnymi wyrokami”