Kolumbijski Rzecznik Praw Obywatelskich wzywa Armię Wyzwolenia Narodowego do uwolnienia zakładników

W niewoli przebywa najprawdopodobniej ok. 110 osób,