Ks. dr Łukasz Czubla: popiół jako znak oczyszczenia jest symbolem ludzkiej kruchości i wezwaniem do pokuty

„W doczesności warto unikać rzeczy odciągających nas od wieczności – o tym ma nam przypominać Środa Popielcowa”