Jakie zmiany czekają szkolną podstawę programową? Zniknie wiele lektur – mówi Łukasz Warzecha

Z podstawy programowej wypada dużo lektur, które są związane z kościołem, patriotyzmem i tradycyjnymi wartościami – mówi publicysta tygodnika „DoRzeczy”.