Dr Wojciech Lizak: obserwujemy coraz bardziej wyraźny zanik polskiego kodu kulturowego

„Obecne młode pokolenie, nie rozumie choćby takich podstawowych pojęć z kultury antycznej”