Dr Michał Sopiński: atak na Trybunał Konstytucyjny jest w istocie atakiem na samą ustawę zasadniczą

„Po wygaszeniu za pomocą uchwały kadencji trzech sędziów, nie będzie możliwości wyboru ich następców. Trybunał zostanie sparaliżowany”