Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska usunęło tablicę upamiętniającą ofiary II w.ś. Komentarz posła A.Śliwki

Pracownik Ministerstwa Piotr Szczepański stwierdził, że „osoby i organizacje, które zostały upamiętnione mogą być różnie oceniane historycznie”