Robert Zapotoczny: Polacy zgromadzili już 60 mld euro w oszczędnościach długoterminowych

„Jedną z zalet Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że system jest rzadko zmieniany”