Dr hab. Bartłomiej Biskup: istnieje ryzyko, że rząd dalej będzie działał za pomocą rozporządzeń

„Koalicja ma swoje cele polityczne i będzie je realizować bez zbytniego przejmowania się przepisami. […] To wszystko prawdopodobnie potrwa aż do wyborów europejskich”