Prof. Piotr Gliński: w Polsce dzieją się rzeczy przełomowe. Liczę na przebudzenie społeczeństwa

„Widzimy konsekwencje grzechu założycielskiego III RP, jakim było utrzymanie wpływów przez postkomunistów”