Andrzej Banucha: żadna odpowiedzialna władza nie rezygnowałaby z tak znaczącej inwestycji jak CPK

„Z tego co wiem, warunki wywłaszczenia oferowane rolnikom były bardzo korzystne. […] Zysków z uprawy ziemi w ogóle nie da się porównać z tymi, które wygenerowałby hub lotniczy”