Dr Michał Sopiński: obserwujemy standardy rodem z junt wojskowych. Polska przestała być demokratycznym państwem prawa

„Działania rządu powinny spotkać się ze stanowczą reakcją organizacji międzynarodowych”