Kacper Kita: pakt migracyjny spotyka się z silną krytyką zachodnich organizacji pomocowych

„Państwa unijne muszą być bardziej asertywne i dążyć do tego, by mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afryki starali się budować własną przyszłość u siebie”